Wniosek o patronat Fundacji

29 maja 2012

1. Dane podmiotu wnioskującego (imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy, adres, telefon, e-mail).

 

2. Nazwa projektu lub przedsięwzięcia.

 

3. Miejsce i termin projektu lub przedsięwzięcia.

 

4. Zasięg projektu lub przedsięwzięcia.

 

5. Cele projektu lub przedsięwzięcia.

 

6. Do kogo kierowane jest projekt lub przedsięwzięcie? Orientacyjna liczba uczestników.

 

7. Źródła finansowania projektu lub przedsięwzięcia.

 

8. Partnerzy i/lub współorganizatorzy projektu lub przedsięwzięcia.

 

9. Lista patronów.

 

10. Uzasadnienie wniosku o przyznanie patronatu. Oczekiwane świadczenia ze strony Fundacji.

 

11. Program oraz regulamin projektu lub przedsięwzięcia (jako załącznik).

 

12. Dane osoby odpowiedzialnej za koordynację ze strony organizatora (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

 

 

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres: biuro@patrimonium-europae.org