Ars mitologica

23 lipca 2012

Ars mitologica” to projekt, którego celem jest upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na temat mitologii krajów europejskich oraz ich roli w tworzeniu, kształtowaniu i rozwoju kultury.

 

Działania w ramach projektu skupiają się wokół następujących obszarów:

– mity, legendy, podania europejskie.

– mity jako źródło wiedzy o przeszłości.

– obecność mitów w literaturze, sztuce i kulturze.

 

Działania:

1. Czar słowiańskich legend.

2. Bajarz – opowieści minionych pokoleń.

3. Mity, legendy i podania w sztuce.

4. Bestiarium, czyli zwierząt wszelakich przedstawienie.

 

Efektem końcowym realizacji projektu będzie interaktywna i multimedialna baza danych, zawierająca zbiór mitów, legend, podań i opowieści państw europejskich.