Mennictwo bosporańskie od VI do końca II wieku p.n.e.

2 września 2012

Zakład Archeologii Antycznej Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, Odesskie Muzeum Archeologiczne Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz Fundacja „Patrimonium Europae” prezentują pierwszy tom z serii Studia Archaeologica et Numismatica Thoruniensia zatytułowany „Mennictwo bosporańskie od VI do końca II wieku p.n.e.”.

 

Dzieje państwa bosporańskiego są stosunkowo słabo naświetlone przez przekazy autorów antycznych. W takiej sytuacji należy szukać innych rodzajów źródeł. Mogą być nimi monety, pod warunkiem, że przy ich interpretacji korzysta się ze wszystkich innych możliwych rodzajów źródeł.

 

Pomimo bogatej literatury wiele kwestii nadal pozostaje nierozstrzygniętych, niemniej obiecujące wyniki dotychczasowych dociekań i ciągły przyrost ilości i typów znanych monet oraz informacji uzyskiwanych w trakcie badań archeologicznych skłaniają badaczy do dalszego poszukiwania rozwiązań problemów zasygnalizowanych w literaturze, a także, przy użyciu znanych już źródeł do stawiania nowych pytań dotyczących różnych sfer życia na Bosporze, od kwestii politycznych dotyczących całego państwa aż po życie codzienne poszczególnych grup jego mieszkańców. Monety bosporańskie są nie tylko najlepszym źródłem do badania kwestii gospodarczych, ale też religii czy sztuki. To dzięki monetom udało się nieco naświetlić niezwykle ważną kwestię początków jednoczenia miast bosporańskich, czy dowiedzieć się, że w pewnym okresie zmieniono nazwy Pantikapajonu i Fanagorii.

 

Praca obejmuje okres od przełomu VI i V wieku p.n.e. do końca II w. p.n.e. Jej głównym celem jest zapoznanie Czytelnika ze specyfiką mennictwa państwa bosporańskiego wraz z jego najważniejszymi problemami i poświęconą im literaturą.