Tak żyli ludzie w dawnej Europie

6 grudnia 2012

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjno-artystycznym pt. „Tak żyli ludzie w dawnej Europie”, który skierowany jest do dzieci i młodzieży.

 

Jego celem jest uzupełnienie oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej o treści powiązane z dziedzictwem kulturowym, które stanowi istotne źródło informacji o życiu i działaniach człowieka, rozwoju sztuki, techniki i rzemiosł artystycznych.

 

Uczestnictwo w zajęciach umożliwi rozwijanie kreatywności poprzez samodzielną aktywność edukacyjną, dążenie do realizacji własnych potrzeb i aspiracji, a także umiejętność zdobywania wiedzy z różnych obszarów.

 

Pozwoli także na aktywne uczestniczenie w recepcji dziedzictwa kulturowego i przybliży profesje (m. in. artysty, archeologa, rzemieślnika) bezpośrednio związane z omawianymi zagadnieniami.

 

Działania te mają na celu poszerzanie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy.

 

Poszczególne bloki tematyczne projektu mogą być przygotowane na podstawie programów nauczania, z uwzględnieniem wieku dzieci i młodzieży.

 

W celu uatrakcyjnienia zajęć wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne: prezentacje multimedialne, rekonstrukcje przedmiotów, pokazy praktyczne, eksperymenty etc. Metody ich prowadzenia dostosowane są do wieku ich uczestników.

 

Zajęcia prowadzone są przez mających wieloletnie doświadczenie specjalistów z dziedzin takich jak: archeologia, historia, filologia, wiedza o sztuce i kulturze.

 

Informacje i zapisy:

tel. 790 796 565

e-mail: biuro@patrimonium-europae.org