Regulamin konkursu na wydanie publikacji

25 kwietnia 2013

I. Cele konkursu:

– wydanie i promocja książki oraz jej autora,

– propagowanie czytelnictwa,

– promowanie literatury,

– podejmowanie działań służących propagowaniu czytelnictwa.

 

II. Organizatorzy:

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego „Patrimonium Europae”.

 

III. Tematyka konkursu:

1. Tematyką konkursu jest kultura średniowiecznej Europy.

 

IV. Uczestnicy:

1. Osoby biorące udział w konkursie muszą być pełnoletnie.

 

V. Warunki uczestnictwa:

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem i jego pełna akceptacja.

3. Teksty nadesłane na konkurs muszą być tekstami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie tekstu jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden tekst.

 

VI. Ocena prac:

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Przedstawione do konkursu prace muszą spełniać następujące kryteria:

– być napisane w języku polskim,

– charakteryzować się oryginalnością tematyki lub ujęcia problemu,

– reprezentować wysoki poziom merytoryczny,

– dotyczyć zagadnień związanych ze średniowieczem.

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

VII. Nagroda:

1. W konkursie przewidziana jest jedna nagroda – nagrodzona praca konkursowa ukaże się drukiem.

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nie przyznawania nagrody.

3. Zwycięzca o uzyskaniu nagrody zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

4. Wyniki konkursu będą także zamieszczone na stronie internetowej Fundacji: www.patrimonium-europae.org.

 

VIII. Termin:

1. Prace należy wysłać pod adres e-mail: biuro@patrimonium-europae.org.

2. W temacie wiadomości należy wpisać tekst: „Konkurs na wydanie książki”.

W treści wiadomości trzeba umieścić imię i nazwisko autora, tytuł pracy oraz krótki opis, o czym jest tekst. W załączeniu należy umieścić plik ze wspomnianym tekstem.

3. Zgłoszenie tekstów do konkursu musi nastąpić do 01.10.2013 roku.