Historia Fundacji

Fundacja na rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego „Patrimonium Europae” została powołana w marcu 2012 roku przez Łukasza Narolskiego i zarejestrowana w maju tego samego roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000421560.