Misja i cele

Fundacja „Patrimonium Europae” jest niezależną organizacją pozarządową działającą na rzecz badania oraz popularyzacji kultury i tradycji europejskiej, rozwoju oraz ochrony dziedzictwa Europy, a także integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.